Medialle

Rohje on suomalainen rannekellomerkki, joka työllistää kotimaisia käsityöalan ammattilaisia sekä alan yrittäjiä. Rohjeen kotipaikkakuntana on Jyväskylä.

Logon ja ikonin käyttö

Rohjeen logon kuvasuhdetta ei saa muuttaa. Logon ympärillä tulee olla riittävissä määrin tyhjää tilaa, eikä sen värejä saa vaihtaa. Käytettävissä olevat värit: musta ja valkoinen. Kontrasti eron logon ja pohjan välillä on oltava selkeä. Mustaa logoa saa käyttää ainoastaan vaalean sävyisten pohjien ja kuvien päällä. Valkoista tumman pohjavärin tai kuvan päällä.

Rohje Logo Black

Rohjeen ikoni koostuu kahdesta osasta: reuna ympyrä ja ikonin keskusta. Keskusta ikonia saa käyttää irrallaan tietyissä olosuhteissa:
1.a Ympärillä on riittävästi tilaa JA
1.b Ikonin ympärille muodostuu jokin rajattu alue
2. Ikonia käytetään yhdessä logon kanssa

Ikonin värityksen ja kuvasuhteen osalta pätee samat säännöt kuin logon kohdalla.

Rohje Icon Circle Black